User Experience(UX) • Inhoud

Midden jaren 1990 werd de term User Experience (UX) onder de aandacht gebracht door Donald Norman. Verschillende ontwikkelingen zorgden voor een groeiende belangstelling in UX. De ontwikkeling van de technologie heeft er voor gezorgt dat de mensen niet meer zonder de computer kunnen, hier bij moet men denken aan telefoons, pda's,I-Pad enz. Daarnaast moeten mensen tegenwoordig voor het dagelijkse dingen in hun leven ook een computer of telefoon hebben, bv rekeningen betalen, interactieve televisie, online winkelen enz. User Experience is meer dan alleen gebruiksvriendelijkheid, je moet ook denken aan gebruikers gevoel, motivatie en waarden. De nadruk ligt op plezier en waarde en niet zozeer op de prestaties. De exacte definitie, framework, en elementen van user experience zijn nog in ontwikkeling.

 • Wat is User Experience?

Het is een term die gebruikt wordt om de complete ervaring en tevredenheid van een gebruiker over een product of een systeem weer te geven. Een goed UX maakt de mensen gelukkig en daardoor zullen je zaken ook beter gaan. UX is dan ook een dynamisch karakter omdat in tijd de UX verandert en de gebruikers ook.

Een definitie van UX die het dichtbij komt is:
Alle aspecten, van begin tot eind, die een mens ervaart bij het handelen binnen een ontworpen, gecreëerde context aangezien ‘user experience’ nog steeds snel wordt teruggebracht tot de interface, een knop, of tot het statische, visuele uiterlijk van een product. Het gaat om hoe het geheel bij elkaar komt voor mensen gedurende gebruik: functioneel, qua gebruiksgemak en efficiëntie, in esthetisch opzicht, maar ook met betrekking tot de emotie die een product ervaring oproept..

 • User Experience Design

Een model dat aangeeft wat User Experience allemaal beïnvloed is geïllustreerd in het volgende plaatsje(Honeycomb):

honeycomb.png
Figuur 1: The User Experience Honeycomb

· Useful:
Als uitvoerder moet men kijken of het systeem nuttig is.
Hierbij moet men zijn eigen kennis en vakmanschap gebruiken om een innovatieve oplossing te vinden die nuttiger is dan het oude systeem.
· Usable:
Bruikbaarheid van een systeem moet hoog zijn.
· Desirable:
Aantrekkelijkheid van een pagina of systeem moet goed zijn. In een oogopslag moet een gebruiker zich aangetrokken voelen tot wat hij ziet.
· Findable:
Een website of systeem moet navigeerbaar zijn en goed te vinden zijn op internet. je moet niet uren moeten hoeven zoeken naar een functie. Het moet overzichtelijk zijn.
· Accessible:
Een web pagina moet toegankelijk zijn voor minder validen. Bv voor slechtzienden dat een pagina vergroot kan worden.
Of dat knoppen waar op geklickt moet worden niet te klein zijn enz.
· Credible:
Een pagina moet geloofwaardig overkomen. Dit kan tegenwoordig door dat bedrijven zich registreren bij een bepaald keurmerk bv thuis winkel keurmerk.
· Valuable:
De website moet waarde genereren voor het bedrijf. Voor non-profit bedrijven kan dit klant tevredenheid zijn van de mensen die op de site komen.
Voor for-profit websites kan dit betekenden dat hun omzet stijgt door de stijgende verkoop via hun site wat weer duid op klant tevredenheid.

 • Role-based User-Portals

Onder role-based user-portals verstaan we gebruikers profielen bij websites of aplicaties waarbij verschillende rechten aan gebruikers account gegeven kunnen worden.
Een voorbeeld hiervoor kan zijn: een website voor school waarbij leerlingen en leraren kunnen inloggen. Wanneer een leraar inlogt krijgt die rechten om punten te wijzigen van leerlingen terwijl als een leerling zou in loggen alleen het recht krijgt om het in te zien. Op deze manier krijg je alleen de dingen te zien die voor jou van toepassing zijn waardoor de gebruikbaarheid stijgt en dus te maken hebben met een hoog User Experience niveau. Als gebruiker hoef je niet te zoeken naar functies die je nodigt hebt, je krijgt alleen die gegevens te zien die je nodig hebt.

Voordelen van een Role-Based User-Portal:
1. Je hoeft niet te zoeken naar functies die je nodig hebt.
2. Veiligheid is hoog omdat functies gebonden zijn aan account die er rechten voor hebben.
3. Er kan niet zomaar in gegevens worden gekeken of aanpassingen gemaakt worden als men er geen rechten voor heeft.

Een nadeel zou eventueel kunnen zijn dat je altijd iemand nodig hebt die er rechten voor heeft om aanpassing te maken.
 • Rich Internet Applications (RIA's)


De term Rich Internet Application (RIA) is geintroduceert in 2002 in een white paper van macromedia.
Het concept bestand al eerder onder andere benamingen en van andere ontwikkelaars:· Remote Scripting, by Microsoft, circa 1999
· X Internet, by Forrester Research in October 2000
· Rich (Web) clients
· Rich Web application

Een RIA is een webapplicatie die dezelfde functionaliteiten heeft als op een applicatie op je bureaublad. De applicatie draait in een webbrowers dus je hoeft hem niet op je pc te installeren, wel kan het zo zijn dat je plug-ins moet installeren om de RIA te kunnen uitvoeren. De applicatie is verbonden met een server waardoor er gegevens opgehaald en gestuurd kunnen worden zonder dat de applicatie zelf ververst hoeft te worden.
Rich Internet Applications (RIA) zorgen voor een optimale ‘communicatie’ door middel van gestroomlijnde processen en o.a. de uitwisseling van veilige documenten. RIA helpt de gebruikerservaring van klanten te verbeteren en de productiviteit van medewerkers te vergroten. Bij de ontwikkeling van rich internet applications moet een gebruiksvriendelijke interface en een positieve gebruikerservaring centraal staan. Een RIA is ingedeeld in twee delen, je hebt een client-side wat we de front-end noemen. Hier zie je de user interface. De gebruikers zien alleen dit gedeelte van de applicatie. Het tweede deel is de back-end waar de server actief is waarmee de applicatie verbinding heeft.

 • Voordelen van RIA's:


1. Gebruikerservaring en gebruikersinterface
Het verbeteren van de gebruikerservaring is het primaire doel bij de ontwikkeling van RIA's. Gebruikers hebben meer interactie via de gebruikersinterface met de applicatie op een meer gebruiksvriendelijke, grafisch aangename en intuïtieve manier.

2. Continuïteit
Traditionele webapplicaties zijn gebaseerd op tientallen HTML-pagina’s (zie figuur 3.2). Wanneer een gebruiker andere informatie wil bekijken moet een nieuwe pagina worden geopend. Het openen van een andere pagina kost tijd waardoor de aandacht van de gebruiker kan verdwijnen. Bovendien heeft men enkele ogenblikken nodig om zich te oriënteren op de nieuwe pagina. RIA's bieden het voordeel dat de aandacht van de gebruiker zelden verzwakt omdat alles op een pagina wordt weergegeven.
ria1.png


3. Connectiviteit en platformonafhankelijkheid
RIA's kunnen geraadpleegd worden op elke computer die verbonden is met het internet. Een installatie van de applicatie is niet nodig. Men krijgt automatisch de laatste versie, inclusief nieuwe upgrades en updates. Wel draaien de meeste RIA's binnen een runtime environment (bv Flash player, Java Runtime Environment, Silverlight,..) die slechts eenmalig moet worden geïnstalleerd.

4. Data-intensieve web applicaties
Een webapplicatie die een grote hoeveelheid data verwerkt of beschikbaar stelt, wordt het best met RIA-technologie ontwikkeld. Traditionele (HTML) webapplicaties leveren de inhoud als een statische momentopnames. Wanneer de gebruiker data wil filteren of herschikken moet de client een nieuwe momentopname ophalen op de server. Hierdoor wordt de server zwaar belast en ontstaat er veel overbodige communicatie tussen cliënt en server. Bij een rich internet application blijft de data uiteraard op de server. RIA’s kunnen echter data naar de cliënt communiceren op de achtergrond terwijl de aandacht van de gebruiker bij de applicatie blijft.

5. Integratie van rijke media
Bij klassieke webapplicaties werden mediabestanden geopend in een nieuwe pagina, in een nieuw venster of zelfs in een externe mediaplayer (Windows Media Player, Quicktime,..). RIA-frameworks bieden heel wat mogelijkheden om rijke media optimaal te integreren in de webapplicatie.

6: Voordelen op het bedrijfsresultaat van de onderneming
Voorgaande voordelen werden bekeken vanuit het standpunt van de gebruiker. RIA's hebben ook voor ondernemingen een positieve invloed op het bedrijfsresultaat.
Meer online transacties door verschillende redenen. De efficiëntie en effectiviteit van transacties ligt een stuk hoger dan bij traditionele webapplicaties. Door het leggen van de nadruk op een gebruiksvriendelijke interface en op een positieve gebruikerservaring zullen er meer tevreden gebruikers zijn met meer succesvolle transacties als gevolg. Ook kan de onderneming fors besparen op personeelskosten. Steeds meer mensen zullen online transacties afhandelen waardoor de onderneming kan besparen op verkopers en consulenten.

 • Nadelen van Ria's


1. Maturiteit en veiligheid
Omdat RIA;s nog vrij nieuw zijn zijn ze nog relatief onvolwassen. Er is geen bedrijf die uitsteekt met RIA's dus de concurrentie is nog groot zodat de ontwikkelingen niet stil staan. daarnaast is de veiligheid van de applicaties in handen van de ontwikkelaars maar omdat de applicatei gebruik maakt van runtime omgeving zijn de leveranciers hiervan ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

2. Standaardfuncties van webbrowsers en indexering door zoekmachines
Omdat de RIA's niet worden herladen bij het gaan van de ene pagina naar de andere werken somige fucties van de browser niet meer zoals de vorige en volgende knop.
Zoekmachines indexeren alle pagina’s van een website of webapplicatie op basis van unieke Uniform Resource Identifiers. RIA's die niet opgebouwd zijn uit afzonderlijke pagina’s, worden onvolledig geïndexeerd. Specifieke toestanden worden dus niet weergegeven in de resultatenlijst van zoekmachines. Bovendien worden componenten die binnen de runtime environments Flash Player, Silverlight en Java Runtime Environment draaien helemaal niet geïndexeerd. Voor organisaties die voor het aantrekken van nieuwe bezoekers sterk afhankelijk zijn van zoekmachines, betekent dit een serieuze handicap.

3. Platformen, runtime environment en sandbox
Zoals reeds een aantal keer is aangehaald, maken verscheidene RIA-frameworks als Adobe Flash, Adobe Flex, Microsoft Silverlight, Java FX, Java applets, Openlaszlo,.. gebruik van een eigen runtime environment. De gebruiker is verplicht om de runtime environment geïnstalleerd te hebben alvorens hij of zij de applicatie kan raadplegen dit kost tijd en is nadelig voor gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. OOk de applicatie zelf moet worden gedownload wat tijd kost en afhankelijk is van je internetverbinding.

 • Technologie RIA's

Om een RIA te maken heb je bepaalde technologieën nodig. Dit kan op verschillende manieren waaronder op deze 5 manieren:
 • HTML5: HTML 5.0 + JavaScript + CSS + XML + JSON + SVG
 • Flash
 • Silverlight: moonlight
 • PDF
 • Java

 • Trends

Rich desktop applications(RDA), de nieuwste trend binnen in de RIA-wereld, hebben geen nood aan een constante internetverbinding. De data die wordt gebruikt door de applicatie kan dan gesynchroniseerd worden wanneer een internet connectie voorhanden is. Bovendien moet de gebruiker niet langer een webbrowser gebruiken om de applicatie te raadplegen.

 • Mashup Applications


Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden. Een mashup verschilt van een portaal in die zin, dat bij portalen gegevens uit verschillende bronnen naast elkaar gepresenteerd worden, waar deze bij een mashup gecombineerd worden. Binnen een bedrijf worden vele applicaties gebruikt, een mashup applicatie zou gegevens uit de applicaties kunnen halen en deze combineren en het resultaat kunnen tonen.

Mashup.jpg

 • Wat is een mashup site?

Mashups zijn websites die gebruik maken van content uit andere sites en deze verwerken tot een nieuwe toepassing. Bekendste voorbeelden van ‘remixing the web’ zijn de Google Maps, waarin aanvullende gegevens worden toegevoegd aan geografisch kaartmateriaal.

Veel voorkomende soorten mashups
· Combineren - Deze mashup combineert verschillende typen gegevens.
Populair zijn zoals gezegd combinaties van Google Maps waarbij gegevens (bedrijven, misdrijven, hotels, pinautomaten) op de betreffende locatie van een landkaart worden getoond.
Zo is via Google Maps op nukaart.nl nieuws te vinden, op jaap.nl huizen, op dinnersite.nl restaurants en oppostbank.nl de locaties van alle pinautomaten.
· Verzamelen - Hierbij wordt gelijksoortige informatie afkomstig van verschillende sites samengebracht in een mashup. Een voorbeeld hiervan is zie.nl.
Op deze web tv-gids komen de programmagegevens van 175 Tv-zenders bijeen.
· Zoeken - Deze mashups doorzoeken verschillende websites om een specifiek element uit een aantal sites te kunnen vergelijken. Voorbeeld zijn vergelijkingssites zoals vergelijk.nl waarin prijzen of beschikbaarheid
met elkaar wordt vergeleken.
· Aggregeren – Deze mashups gebruiken RSS-feeds en de al eerder genoemde toepassingen zoals Netvibes, RSS Aid en Yahoo Pipes om nieuwsstromen van bijvoorbeeld dagbladen,
weblogs of persbu-reaus) op een persoonlijke startpagina te laten 'binnenstromen'.

 • Technieken voor mashups:

User interface van mashups:

HTML/XHTML, CSS, Javascript, Asynchronous Javascript and Xml (Ajax).

Web Services:
XMLHTTPRequest, XML-RPC, JSON-RPC, SOAP, REST.

Data Handling: versturen, opslaan en ontvangen
XML, JSON, KML.

 • I-Podification

Wat heeft user experience voor toegevoegde waarde op smartphones en tablets. De meeste smartphone van tegenwoordig zijn vaak uitgerust met een touchscreen. Dit betekend dat er niet al te veel knoppen op het beeld komen te staan. Vaak kan je doormiddel van bepaalde handelingen naar een andere pagina gaan of een overzicht krijgen. bijvoorbeeld door 2 vingers of drie vingers te gebruiken. De smartphones van tegenwoordig zijn kleine computers waar je alles mee kan doen als met een pc of laptop nu ook doet. Bij user experience in smartphones en tablets wordt gekeken hoe de gebruiker met zo min mogelijke informatie op zijn scherm toch weet hoe die een functionaliteit moet gebruiken. Zoals je hieronder kunt zien worden de applicaties op een Iphone en Ipad weergegeven door middel van een simpel icoontje met wat tekst eronder.

images.jpg
iphone/ipad • Personal Digital Assistant


Personal Digital Assistant, oftewel PDA, is een draagbaar toestel dat te vergelijken is met een met een mobiele telefoon maar dan met extra functies. Meestal zijn deze functies business gericht omdat ze vooral gemaakt zijn voor werknemers, werkgevers en ondernemers. Een PDA combineert dan ook de computer-, telefonie-, fax- en netwerkfuncties die je normaal zou vinden op een computer of telefoon/fax. Tegenwoordig zijn er al veel bedrijven die een PDA op de markt hebben gebracht. De gebruikersgroep is dan ook echter verschoven naar commercieel i.p.v. alleen zakelijk gebruik. Denk hierbij aan de IPhone of andere smartphones.

 • Voordelen van de PDA (toepassingen):· Organizen:
PDA's hebben een ingebouwd adressenboek, agenda, kladblok en meer functie die helpen te organizen. Een PDA kan gemakkelijk informatie uitwisselen met andere PDA's maar ook met computers waardoor het product makkelijk in gebruik is.
· Navigeren:
PDA's hebben ingebouwde GPS-functie waar het mogelijk is om gebruik te maken van navigatie programma's zoals TomTom, Navman enz.
· Ontspanning:
Het is ook mogelijk om om spellen te spelen, internetten, muziek luisteren films kijken enz.
· E-mail:
PDA's bieden toegang tot elk gewenste e-mails programma.
· Webbrowser:
Internettten op je PDA kan door het gebruik van je browers die er op staat geinstalleerd, je kan dan elk gewenste site bezoeken en ook zijn er tegenwoordig sites die speciaal voor de pda/ smartphone zijn gemaakt zodat het overzichtelijker is.
· Financieel:
Het is ook mogelijk dat je PDA applicaties heeft waarmee je financiële applicatie kunt draaien zoals voor online bankieren of direct toegang op de server van het bedrijf.

 • Nadelen van de PDA:

· Je kan er niet mee bellen,hij is groot en onhandig, je zit vaak vast aan windows CE,
· Geen grote opslag mogelijkheden, je moet gebruik maken van sd kaarten die ook weer een limiet hebben.
· Werk geheugen en processor snelheid zijn van laag waardoor het werken op een PDA niet handig is.

 • Technologie achter Personal digital assistant

Hardware:
processor
De processoren van de pda’s zijn anders gebouwd dan die van een gewone desktop. Dit heeft te maken met de efficiëntie en energiezuinigheid die nodig is bij een pda.
geheugen
Omdat een pda zo klein en anders is moet de pda het met een veel mindere RAM-geheugen doen.
Hiervoor zijn dan ook andere specifieke besturingssystemen gemaakt om hier mee om te kunnen gaan.

Software: besturingssystemen
Omdat er op een pda niet zomaar een besturingssysteem gezet kan worden, zijn er specifieke systemen hier voor bedacht. Hier onder staat een lijstje van systemen.
· Symbian
· Windows CE
· EPOC OS
· eCos/M3
· PalmOs
· Newton Intelligence (Newton OS)
Momenteel staat er op het merendeel van de pda’s het Symbian besturingssysteem. Naast symbian heeft Windows CE hier een groot aandeel in. • BronvermeldingOnderdeel
Link
UX
http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience

http://www.fatdux.com/nl/what/what-is-ux/

http://www.markvoer.com/index.php/2010/01/wat-is-user-experience-nu-eigenlijk/

http://uxdesign.com/about-user-experience-design/article/top-ten-seven-definitions-of-ux-design/24
UX Design
http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design

http://www.montparnas.com/articles/what-is-user-experience-design/

http://semanticstudios.com/publications/semantics/000029.php

http://uxdesign.com/
role based user portals
http://www.engr.uconn.edu/~steve/Cse300/portalsec.pdf

http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/enterprise/pdfs/forrester-best-practice-in-ux.pdf
RIA's
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application

http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application

http://searchsoa.techtarget.com/definition/Rich-Internet-Application-RIA

http://www.adobe.com/resources/business/rich_internet_apps/

http://www.cedriccolpaert.com/thesis/thesis.pdf
Mashup Applicaties
http://en.wikipedia.org/wiki/Mashup_(web_application_hybrid)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mashup_(internetapplicatie)

http://www.cordysprocessfactory.com/cloud-applications/mashup-applications

http://123management.nl/0/051_informatie/a510-informatie-22-informatieperspectief-web-2-0-mashups-widgets-gadgets.html
ipodification
http://www.iphoneclub.nl/wat-is-een-iphone/functies/
http://www.elance.com/p/blog/2011/1/mobile-experience-from-smartphones-to-tablets.html
PDA
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personal_Digital_Assistant#De_processor


pdf
Mashups.pdf

Rich Internet applications across devices[1].pdf

selecting-visual-analytics-app.pdf